发布时间:2011-05-13 作者:小辣椒 编辑:小辣椒 点击:
当前位置:小辣椒图片站 > 其他动物 >
更多 10

查看原图

狗的品种标准说,在处理许多专家,但对于外行人很难形容čtení.Pokusím品种,使每个人都能理解。

有一眼lecos告诉我们,它的强大,强大的狗,尤其是他的个性。  它的工作原理很简单impozantně.Je狗“有人先生”。奉献意识到自己的权力,但也有责任,它的财产和你的家人pána.Také剂量对健康的信心,这与结合。 . 高加索人必须被视为一个合作伙伴。什么上人并不为他,让爱,而不是提交。这是假定当他打交道。这是非常敏感的不公正。如果你对他好,然后问他的主人生活。 

不管怎样教育想要一个爱的好地段的耐心和处理。 高加索牧羊犬有其自主的头一,同样清楚的是他的zásah.Kdo知道他已经知道,一个眼改变表达的是狗一样与任何其他一种威慑pleáda手势。 

品种是不适合运动kynologii.Je但重要的是,狗是可以管理。这是他自然的锐度- 。 但它不是没有嗜血的野兽 ,虽然处理不当可能成为危险的动物,就像每一个以上。必须是他的性格平衡。  这个品种不应该每个人都是一样,首先的,这样的候选人应考虑是否藏有他的条件是正确的。行使适合任何大的狗得到足够的。'家最佳白人家庭。 它需要的工作,它是为贯彻安全。这项工作的热情。 没有工作,无聊和悲伤。 确保它是最好的警钟。我不知道谁有勇气vlést的建设,在警卫高加索牧羊犬。无论如何,这狗是不适合panelákového公寓!而不是一个弱智labilnímu得力助手!

那么,如何他叫什么名字? 在1999年批准了SCP的变化CMKU放牧这个品种的名称,高加索到高加索牧羊犬和作为唯一的国家在世界上,我们。我认为,原产地标准的国家-俄罗斯,我们的农民应该是圣经牧羊人 。因此,基准的名称应该是母亲,谁是“kavkazskaja ovčárka”所以高加索
 

 
 

STANDARD PLEMENE KAVKAZSKÝ OVČÁK 高加索牧品种标准

Zapsán v FCI - č.328 FCI公司注册于- č.328

PŮVOD: Rusko. 原产地:俄罗斯。
POUŽITÍ: Pastevecký pes, strážní a obranný pes. 利用:牧羊犬,守卫和防御的狗。
KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači, molossoidní a švýcarští salašničtí psi, sekce 2 Molossi, horští psi. FCI公司分类:第2组Pinscher和雪纳瑞马洛斯和瑞士山犬,第2 molosses,山狗。

CELKOVÝ VZHLED : 总体外观:
Kavkazští ovčáci jsou více než středně velcí případně velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu, jsou od přírody ostří ak cizím lidem nedůvěřiví. 高加索牧羊犬是狗比一个中型或大型从强到总的物理结构,刀片的性质和陌生人不信任的。 Tyto zvláštnosti, a navíc jejich vytrvalost, nenáročnost a schopnost přizpůsobit se v nejrozdílnějších povětrnostních podmínkách, nabízejí možnost používat kavkazské ovčáky v téměř všech klimatických pásmech Sovětského svazu. 这些特质,此外,他们的毅力,谦虚和能力,以适应不同的气候条件最,提供了可能性,使用苏联的高加索地区的牧羊人在几乎所有的气候。

CHARAKTER POVAHA : 自然性质:
Silná, vyrovnaná, klidná. 强,平衡,平静。 Povahový typ s dobře vyhraněnou obrannou reakcí, projevovanou v aktivní formě. 人物的强类型具有良好的防御反应,形成一个积极的表现。 Ostrost a nedůvěra k cizím lidem jsou typické. 锐利度和不信任是对陌生人的特征。

KONSTITUČNÍ TYP : 构型:
Silný, případně hrubě silný zjev s masivní stavbou kostí a silným svalstvem. 强,大约一个强大的外观与强大的肌肉坚实的骨骼结构和风格。 Kůže je silná, ale elastická. 皮肤是厚,但弹性。

INDEX FORMÁTU : 格式指数:
Poměr délky těla x 100 děleno kohoutkovou výškou - 102-108. 身体的长度比除以身高× 100 - 102-108。

RODOVÝ TYP: 性别类型:
Dobře výrazný. 非常明显。 Psi jsou větší a masivnější. 男性更大,更大规模。 Feny jsou menší a lehčí stavby 女性更小更轻 ​​的结构

HLAVA : 标题:
Masivní lebka , s širokou lebkou a silně vyvinutými lícními kostmi. 庞大的头骨,具有广泛的头骨和强烈发展的颧骨。 Široké ploché čelo, půlené lehkou brázdou,přechod od lebeční části k nosní partii je slabě výrazný. 广大扁平脸,一轻裂沟,枪口过渡到头骨略显着。

Čenich: Silný, široký, černý. 口吻:结实,宽,黑色。 U bílých a světle pšeničně zbarvených jedinců je přípustný i hnědý. 白色和浅小麦色和棕色允许个人。
Morda (krajina obličejová, partie nosu): Kratší než lebeční část, sotva znatelně se zužující. 枪口(脸部景观,大量的鼻子):短于头骨的一部分,潜移默化地逐渐变细。
Pysky: Silné, ale uzavřené a suché. 嘴唇:厚,但收盘干燥。
Chrup: Bílý, velký, dobře vyvinutý, pevně k sobě přiléhající zuby. 牙齿:白色,大,发育良好,紧身牙齿在一起。 Nasazení řezáků leží v jedné linii. 门牙位于一行。 Nůžkový skus. 剪状咬合。
Oči: Tmavé, středně velké oči oválného tvaru, hluboko vsazené. 眼睛:深色,中型椭圆形的眼睛,深深的设置。
Uši: Svěšené, vysoko nasazené, vždy krátce kupírované. 耳朵:小叶,高集,永远剪得很短。

KRK : 颈部:
Velmi silný a krátký. 非常强而短。 Nepříliš vysoko nesený, asi v úhlu 30-40o k hřbetní linii. 没有真正高举,大约30到40 °角背线。

TĚLO : 机构:
Kohoutek: velmi široký, svalnatý, znatelně odsazen od hřbetní partie. 威瑟斯:非常大,肌肉发达,部分抵消了显着的顶部。
Hřbet: velmi široký, rovný, svalnatý. 返回:直,宽,肌肉发达。
Bedra: Krátká, široká, poněkud klenutá. 腰部:短,宽,略拱。
Zadek: Široký, svalnatý, téměř vodorovný. 范:宽,肌肉发达,几乎水平。
Hruď: Široká, hluboká, poněkud klenutá.Spodní linie leží ve výšce lokte nebo poněkud níže. 胸部:宽,深,有些klenutá.Spodní线位于肘部的高度或略低。
Břicho: Mírně vytažené. 肚皮:轻微上提。

OCAS : 尾巴 ​​:
Vysoko nasazený; je-li svěšeně nesený dosahuje hlezeního kloubu; může být srpovitý, kroužkovitý případně háčkovitý. 设置高,它是挂尾巴达到hlezeního联合,可能是镰刀形,或kroužkovitý unciform。 Kupírovaný ocas je přípustný. 对接尾巴是允许的。

KONČETINY : 四肢:

PŘEDNÍ KONČETINY: 前肢:
Při pohledu zepředu přímé a rovnoběžné. 当从前面看笔直平行。 Úhel ramena a paže je asi 100o. 肩部和手臂夹角为100度。
Předloktí: Přímé, mohutné, středně dlouhé. 前臂:直,粗,长度适中。
Záprstí: Krátké, mohutné,kolmo stojící pouze mírně ustupující. 跖骨:短,厚,直立站在只是略有回落。
Délka předních běhů až k loktu činí něco více než polovina kohoutkové výšky. 前腿肘部长度的是略多于一半的高度。
Index výšky činí 50-54. 身高指数是50-54。

ZADNÍ KONČETINY: 后躯:
Při pohledu zezadu přímé, rovnoběžné. 从后面看时直平行。
Kolenní kloub: Při pohledu ze strany poněkud vystrčený. 窒息:在出鉴于略弹出。
Bérce: Krátké. 下大腿:短。
Hlezenní kloub: Silný, široký, a poněkud vystrčený. 飞节:结实,宽,稍冒出来。
Nadprstí: Mohutné, kolmo stojící. 福:强壮有力,直挺。
Při stání je nejsou zadní končetiny vzadu zapřené. 后腿站立时的道具是在后面。 Kolmice má vycházet z hrbolu sedací kosti přes střed hlezenního kloubu a procházet nadprstím. 垂直于波峰基础上,通过对中心的臀部,踝关节,胶,和浏览。

TLAPY : 脚:
Velké, oválného tvaru, klenuté, prsty dobře přiléhají k sobě. 大,椭圆形,脚趾圆拱安装在一起。

MECHANIKA POHYBU : 材料力学运动:
Volný, obvykle rovnoměrný, klidný chod. 免费的,通常是稳定的,安静的操作。 Typický způsob pohybu je krátký klus, při zrychlení (akceleraci) přechází v poněkud neohrabaný cval. 一个典型的前进方向是一种短小跑,加速(加速度)疾驰的变化有点笨拙。 Končetiny se musí při pohybu pohybovat přímo a rovnoběžně, přičemž přední více směřují ke střední linii. 四肢必须在议案动议直线平行,而前面临更多的中间路线。 Klouby předních i zadních končetin se lehce protahují. 四肢关节的前和后略有延长。 Hřbet a kříž poddajně pérují. 回到与跨高产笔。 Kohoutek a zadek mají při klusu setrvávat ve stejné úrovni. 威瑟斯驴,并快步维持在同一水平。

SRST : 头发:
Srst je rovná, hrubá se silně vyvinutou světlejší podsadou. 直,更轻底厚的强发展。
Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší a pevně přilehlá. 头和前腿,头发短而紧身。 Rozlišujeme tři druhy srsti: 有三种不同类型的头发:
a) Dlouhosrstý s prodlouženou krycí srstí: Dlouhá srst tvoří na krku druh hřívy, na hýždích dobře vyvinuté kalhoty a zadní strany běhů jsou silně porostlé. 一)延长头发的形式外长毛大衣长脖子上的鬃毛种,臀部和发达裤子后面的腿严重杂草丛生。 Dlouhá srst pokrývá ocas ze všech stran, což mu dodává tlustý a huňatý vzhled. 浓密的长发涵盖各方面出现的尾巴,这给它一个厚。
b) Krátkosrstí - s hustou, poměrně krátkou srstí, bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a praporovitého ocasu. b)短期-用厚,相对短的头发,没有鬃毛,杂草丛生的运行,裤子和尾部praporovitého。
c) Přechodný typ - prodloužená srst, ale bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a huňatého ocasu. c)在过渡类型-扩展的头发,但没有鬃毛,杂草丛生的运行,裤子和毛茸茸的尾巴。

BARVA: 颜色:
Různě šedá; rozmanité, světlé až rezavé odstíny, také rezavá, slámově žlutá, bílá, zemité barvy, žíhaná, ale také strakatá a tečkovaná. 不同的灰色,不同光线色调的生锈,生锈的,淡黄色,白色,大地色,斑纹,还发现和虚线。

VELIKOST : 尺寸:
Kohoutková výška: Psi ne méně než 65 cm, feny ne méně než 62 cm. 身高:狗不得小于65厘米,女性不小于62厘米。

VADY : 缺陷:
Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky. 任何偏离上述点应认为是一个错误,评价应在其精确的比例程度。
- Lenost, důvěřivost k cizím lidem. -懒惰,轻信陌生人的。
- Poněkud lehčí nebo příliš houbovitá stavba těla. -有些过于松软或轻体结构。
- Lehké odchylky od uvedených indexů. -这些指标轻微偏离。
- Nepatrné odchylky od rodového typu, feny typu samčího. -公狗稍微偏离一般类型,该类型。
- Hlava nedostatečně široká a masívní. -标题不够广泛而巨大的。
- Lebka příliš silně klenutá, příliš příkrý nebo příliš plochý stop. -拱形的头骨太强烈,太陡,太扁平足。
- Čenich krátký nebo podlouhlý. -口吻短或拉长。
- Pysky ne ostře řezané, převislé. -嘴唇不大幅削减,挂件。
- Věku neodpovídající opotřebování zubů. -年龄不足的牙齿磨损。 Odlámané zuby, nenarušující správný skus. 根据牙齿发生过,不干扰正常咬合。 Chybění ne více než dvou prvních premolárů nebo jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. 缺席不超过两个第一前磨牙,或第一和第二前臼齿。 Lehce nažloutlá zubní sklovina. 略带黄色的珐琅质。
- Světlé oči, lehce svěšená spodní víčka. -浅色眼睛,下眼睑略有下跌。 Oční zákal. 白内障。
- Níže nasazené ucho, nekupírované uši. -以下耳,uncropped耳朵。
- Delší, příliš slabý krk. -更长,太弱的脖子上。
- Slaběji vyvinutý, nikoli nad hřbetem nasazený kohoutek. -弱发展,而不是在背后安装水龙头。
- Měkký, klenutý nebo úzký hřbet. -柔软,弯曲或狭窄的山脊。
- Prodloužený, přímý nebo přespříliš klenutý kříž. -延长,直接或过于拱形的十字架。
- Nedostatečně svalnatý nebo svažující se zadek. -缺乏肌肉或倾斜的底部。
- Poněkud zploštělý hrudní koš; jeho spodní linie nedosahuje lokte. -有些扁平的胸部和他的肘部的底线以下。
- Příliš silně vtažené nebo svěšené břicho. -太硬,挂肚子抱膝。
- Přední končetina: Nepatrné odchylky ve vztahu k ramennímu úhlu, poněkud zkrácené nebo prodloužené přední paže, lehce vybočené lokty, lehce se v pohybu ven vytáčející tlapy, příliš skloněné zápěstí. -第一站:太轻微偏差有 ​​关肩胛角,稍微缩短或延长前叉偏差,轻微的肘部,轻轻拨脚移出,手腕弯曲。
- Zadní končetina: Z pohledu zezadu ne zcela rovnoběžné zadní běhy, tj. lehká X respektive O - nohatost. -躯:从后面看不太平行,后腿,如光或X,邻- nohatost。 Příliš široký nebo úzký postoj. 太宽或窄的立场。 Příliš přímé nebo příliš dlouhé zadní běhy. 太直或太长时间的后腿。
- Měkké nebo příliš protáhlé tlapy, vlčí drápy. -软或太细长的爪,狼爪。
- Odchýlení od normálních forem pohybu (došlapávání dovnitř nebo ven). -形式,走出了背离)的正常运动(došlapávání内或。 Nedostatečné protažení kloubů. 关节伸展不足。 Neohebný pohyb zad a kříže. 刚回来的议案和十字架。 Při klusu povznesený zadek. 当小跑回来兴高采烈。 Lehké házení hřbetu (s házením zadní části). 轻掷回(与抛后)。

TĚŽKÉ VADY : 缺陷:
- Bázlivost (zbabělost), silný flegmatismus, chybějící ostrost. -害羞(怯懦),强大的flegmatismus,尖锐缺乏。 - Příliš lehká, případně příliš ochablá stavba těla. -过轻或过松弛的体魄。 - Silné odchylky od udaných indexů. -强背离既定指标。 - Silné odchylky od rodového typu, psi typu fen. -强背离泛型类型,类型的狗女。 - Lehká, úzká hlava se špičatým čenichem, neodpovídající ostatní stavbě těla. -轻,身体窄头尖吻,休息不足。 - Ohrnutý nos. -出现,他的鼻子。 - Malé, prořídlé, nedostatečně vyvinuté zuby. -小,稀疏,牙齿发育不良。 Nasazení řezáků není v jedné linii. 门牙不在同一行。 Zuby se silně poškozenou sklovinou. 牙齿珐琅质严重受损。 - Odlišná barva očí, svěšená spodní víčka, která částečně obnažují rohovku. -不同颜色的眼睛,颓然下眼睑,这部分暴露角膜。 - Prohlý nebo vyklenutý hřbet. -声明或弓形。 - Dlouhý, prověšený nebo silně vyklenutý kříž. -长,下垂或很厚的十字架。 - Úzký, krátký nebo silně se svažující zadek. -窄,短或严重倾斜的底部。 - Plochý, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš. -平,窄,欠发达的胸部。 - Přední končetina: přímé nebo ostré zaúhlení ramen, křivené nebo příliš slabé předloktí, silně ven vybočující lokty, krajně slabá zápěstí, pří pohybu silně ven házející tlapky, křivonohost jednoho nebo obou předních běhů. -第一站:直接或尖锐角前臂或肩部křivené太弱,肘部偏离强烈的,极弱的手腕搬家时强扔爪子křivonohost一个或两个前肢的。 - Zadní končetina: silně výrazná odchyka od rovnoběžnosti. -躯:非常强大的odchyka到并行。 Nedstatečně zaúhlené běhy, šavlonohost. Nedstatečně角度运行,šavlonohost。 Příliš dlouhé zadní běhy. 太长的后腿。 - Roztažené prsty nebo ploché tlapy. -扩展,脚趾或扁平足。 Zadržovaný, těžkopádný pohyb. 被拘留者,笨拙的动作。 Při klusu v porovnání s kohoutkem vysoko nesený zadek. 小跑时,相对于锤高举屁股。 Příkře nahoru a dolů se pohybující zadek pří klusu. 急起来了,小跑时搬回。 Mimochod. 起搏。 - Měkká, zvlněná srst bez podsady - Načernalé, černě skvrnité a hnědé barevné odstíny v různých kombinacích. -斑驳的黑色和棕色的颜色不同的组合,卷曲的头发,没有底-黑软。 - Kohoutková výška psa pod 65 cm, feny pod 62 cm. -肩62厘米高度下低于65厘米,女性。

VYLUČUJÍCÍ VADY : 故障排除:
- Každá odchylka od jedině přípustného nůžkového skusu. -任何可以接受的偏差,从一个单一的剪状咬合。
- Černá nebo hnědá barva. -黑色或棕色。
- Chybění jednoho špičáku nebo jednoho řezáku, chybění jednoho třetího, případně čtvrtého premoláru, nebo jednoho moláru. -一个门齿缺失或一犬,磨牙缺失的第三或第四前臼齿或1。
Psi musejí vykazovat dvě viditelná normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela v šourku. 狗应该有两个明显的睾丸,这是完全在阴囊。